Loading…
Välkomna till Borås och Grävseminariet 2021: 10-11 september

OBS! För att delta digitalt, använd länken som skickades ut via mail till alla deltagare. Där finns länkar till varje session.

Coronasäkerhet på Grävseminariet
  • Vi välkomnar maximalt 250 deltagare till kongresshuset i Borås. Det är det antal som ryms glest placerade i stora Kongressalen, och samtidigt är färre än det maxtak för inomhusarrangemang som slagits fast. Även övriga salar kommer att förses med ett maxtak för antalet deltagare och kontrollanter som säkerställer att fler inte kommer in i de salarna.
  • Mat kommer endast att serveras till sittande gäster som under lunchen och galamiddagen placeras vid bord om åtta personer. Flera kaffestationer under seminariet ska möjliggöra för besökare att ta kaffe utan att behöva trängas.
  • Vi skiljer mellan in och utgång till kongresshuset för att minska risken för trängsel.
  • Deltagare uppmanas att hålla avstånd i alla moment.
  • Alla med sjukdomssymptom ombeds stanna hemma.
  • Vi ser gärna att deltagare på Grävseminariet har tagit minst en dos vaccin.

avatar for Klimatpolitiken och SUVarna

Klimatpolitiken och SUVarna

ETERMEDIA RIKS NYHETER

Helena Bengtsson, Johan Zachrisson Winberg, och Kristina Lagerström - SVT

Granskningen avslöjade hur regeringen valde bort klimatet för att i stället gå den svenska bilindustrin till mötes.
Det påvisades bland annat hur regeringen skräddarsytt lättnader i miljökraven så att just Volvos modeller gynnades, inklusive de tyngsta SUV:arna, trots att Volvos SUV:ar, är sämre för klimatet än mindre bilar.