Loading…
Välkomna till Borås och Grävseminariet 2021: 10-11 september

OBS! För att delta digitalt, använd länken som skickades ut via mail till alla deltagare. Där finns länkar till varje session.

Coronasäkerhet på Grävseminariet
  • Vi välkomnar maximalt 250 deltagare till kongresshuset i Borås. Det är det antal som ryms glest placerade i stora Kongressalen, och samtidigt är färre än det maxtak för inomhusarrangemang som slagits fast. Även övriga salar kommer att förses med ett maxtak för antalet deltagare och kontrollanter som säkerställer att fler inte kommer in i de salarna.
  • Mat kommer endast att serveras till sittande gäster som under lunchen och galamiddagen placeras vid bord om åtta personer. Flera kaffestationer under seminariet ska möjliggöra för besökare att ta kaffe utan att behöva trängas.
  • Vi skiljer mellan in och utgång till kongresshuset för att minska risken för trängsel.
  • Deltagare uppmanas att hålla avstånd i alla moment.
  • Alla med sjukdomssymptom ombeds stanna hemma.
  • Vi ser gärna att deltagare på Grävseminariet har tagit minst en dos vaccin.

avatar for Dokument inifrån Att rädda ett barn

Dokument inifrån Att rädda ett barn

ETERMEDIA RIKS DOKUMENTÄR

Bo Göran Bodin, Emil Engerdahl, Jakob Larsson, Johan Bjerkner, Lars Granstrand - SVT, Dokument inifrån:

Genom att gräva i ett känsligt och tabubelagt ämne kunde Dokument inifrån avslöja och skildra hur propagandan och hatet, klick för klick, växte fram på nätet.
I serien ”Att rädda ett barn” granskas en extrem barnrättsorganisation, dess hemliga nätverk och politiska lobbyism.