Loading…
Välkomna till Borås och Grävseminariet 2021: 10-11 september

OBS! För att delta digitalt, använd länken som skickades ut via mail till alla deltagare. Där finns länkar till varje session.

Coronasäkerhet på Grävseminariet
  • Vi välkomnar maximalt 250 deltagare till kongresshuset i Borås. Det är det antal som ryms glest placerade i stora Kongressalen, och samtidigt är färre än det maxtak för inomhusarrangemang som slagits fast. Även övriga salar kommer att förses med ett maxtak för antalet deltagare och kontrollanter som säkerställer att fler inte kommer in i de salarna.
  • Mat kommer endast att serveras till sittande gäster som under lunchen och galamiddagen placeras vid bord om åtta personer. Flera kaffestationer under seminariet ska möjliggöra för besökare att ta kaffe utan att behöva trängas.
  • Vi skiljer mellan in och utgång till kongresshuset för att minska risken för trängsel.
  • Deltagare uppmanas att hålla avstånd i alla moment.
  • Alla med sjukdomssymptom ombeds stanna hemma.
  • Vi ser gärna att deltagare på Grävseminariet har tagit minst en dos vaccin.

avatar for Ambulansgranskningen - när hjälpen stannar hemma

Ambulansgranskningen - när hjälpen stannar hemma

STUDENTSPADEN
Markus Botsjö, Melker Westerberg, Jesper Ottoson, Adam Lind

Pajala kommun har de överlägset längsta responstiderna i landet vad gäller akutambulanser, så kallade prio 1-larm. I region Norrbotten har man försökt tackla detta genom att införa IVPA (i väntan på ambulans) där räddningstjänsten hjälper ambulansen med att kunna vara på plats snabbare. I detta Gräv avslöjades att IVPA-verksamheten har stora brister. Patienter som hade behövt hjälp har fått vänta i timmar på ambulans. Vi har också visat hur vissa går miste om akut hjälp för att regionen stramat åt i form av kriterier över vilka som ska få IVPA-hjälp.