Loading…
Välkomna till Borås och Grävseminariet 2021: 10-11 september

OBS! För att delta digitalt, använd länken som skickades ut via mail till alla deltagare. Där finns länkar till varje session.

Coronasäkerhet på Grävseminariet
  • Vi välkomnar maximalt 250 deltagare till kongresshuset i Borås. Det är det antal som ryms glest placerade i stora Kongressalen, och samtidigt är färre än det maxtak för inomhusarrangemang som slagits fast. Även övriga salar kommer att förses med ett maxtak för antalet deltagare och kontrollanter som säkerställer att fler inte kommer in i de salarna.
  • Mat kommer endast att serveras till sittande gäster som under lunchen och galamiddagen placeras vid bord om åtta personer. Flera kaffestationer under seminariet ska möjliggöra för besökare att ta kaffe utan att behöva trängas.
  • Vi skiljer mellan in och utgång till kongresshuset för att minska risken för trängsel.
  • Deltagare uppmanas att hålla avstånd i alla moment.
  • Alla med sjukdomssymptom ombeds stanna hemma.
  • Vi ser gärna att deltagare på Grävseminariet har tagit minst en dos vaccin.

Back To Schedule
Saturday, September 11 • 15:00 - 16:00
Gräv med geodata

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!


OBS! Förberedelser krävs.
Geodata och kartor ger dig möjligheter att ta ditt gräv till en ny nivå. Här introduceras QGIS, ett program för att arbeta med data i kartor. Förberedelse: Egen dator med Excel och QGIS installerat i förväg.

Länk till nedladdning för QGIS: https://qgis.org/en/site/forusers/download.html

Föreläsare
avatar for Aris Velizelos

Aris Velizelos

SVT
Aris Velizelos är grävande journalist på SVT. Han har tidigare arbetat på Östgöta Correspondenten, Ekot och nu senast vid SVT:s Grävnav.


Saturday September 11, 2021 15:00 - 16:00 CEST
Franklin (datajournalistik, enbart på plats)
  Datajournalistik

Attendees (1)